CSR

Oferujemy pełne wsparcie dla naszych Klientów w ich drodze do zrównoważonego rozwoju. Tworzymy strategie i programy CSR, inicjujemy i komunikujemy wartościowe inicjatywy społeczne, ekologiczne, pracownicze i kulturalne.

Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy jako formę zarządzania, która w oparciu o dialog z różnymi grupami interesariuszy, uwzględnia interesy społeczne, pracownicze oraz środowisko naturalne.